Om psykoterapi

Psykoterapi är en behandlingsform för psykisk ohälsa och upplevda svårigheter i livet som leder till minskad livskvalitet. Inom KBT, kognitiv beteendeterapi, vilket är metoden jag arbetar utifrån, ser vi på hur våra tankar, känslor och beteenden ömsesidigt påverkar varandra och även den psykiska hälsan.

Ångest, stress och negativa tankar är något som de flesta av oss sliter med av och till. Livet utmanar oss. Ibland kör vi fast i vissa mönster som kostar både kraft och livskvalitet och där kan KBT vara hjälpsamt som en väg till förändring, acceptans och ökat självomhändertagande.

KBT kan ses som ett paraplybegrepp där det ingår flera behandlingsmetoder ingår. På den här mottagningen används framför allt ACT, Accpetance and Commitment Therapy. Inom ACT ligger fokus på att lära sig hantera och acceptera negativa tankar och känslor med hjälp av att öka sin förmåga att rikta sin uppmärksamhet och vara närvarande i nuet utan att döma sina inre upplevelser. Att öka upp sin självmedkänsla och självomhändertagande för att ge sig själv förutsättningar att vara den person som vi önskar vara. Det finns även transdiagnstiska behandlingar som Compassionfokuserad terapi, CFT, och Unified Protocol, UP, som också har fokus på att öka vår förmåga att vara närvarade i de känslor som uppstår och att kunna reglera dem på ett mer funktionellt sätt.

Här kan du läsa vidare på 1177 om KBT, ACT och CFT.