Vanliga problemområden

 • PTSD
 • Specifika fobier
 • Tvångssyndrom (OCD)
 • Relationsproblematik
 • Livskris och vägval
 • Sorg
 • Smärtproblematik
 • Stress och utmattning
 • Nedstämdhet och depression
 • Oro och ångest
 • Social ångest
 • Panikångest
 • Generaliserad ångest (GAD)
 • Hälsoångest